KURS DOskonalący

DLA RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

Cel kształcenia

Kurs ma na celu pogłębienie i aktualizację wiedzy i umiejętności z zakresu ratownictwa medycznego oraz
Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, wymaganych do wykonywania zadań ratownika
medycznego.

Treść i moduły:

Kurs posiada akredytację Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Kurs trwa 48
godzin (6 dni), obejmuje wykłady i ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu
ratowniczego.Szkolenie zakończone jest egzaminem teoretycznym i praktycznym. Po otrzymaniu pozytywnego wyniku z
egzaminów uczestnicy otrzymuje zaświadczenie i wpis do karty doskonalenia zawodowego lub zaświadczenie o
uczestnictwie (120 punktów edukacyjnych)