Recertyfikacja

Recertyfikacja uprawnień w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy


16 godzin zajęć praktycznych (ćwiczenia symulowane) skoncentrowanych na utrwaleniu i aktualizacji wiedzy z
zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy:
Zaświadczenia są ważne przez okres 3 lat od dnia ich wydania.
Do egzaminu może przystąpić osoba posiadająca zaświadczenie, którego termin ważności upływanie nie
później niż na 3 miesiące od dnia egzaminu