Zabezpieczenie medyczne

Zabezpieczenie medyczne

Zgodnie z Ustawą „O bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.Nr 106 poz. 680 z 1998 r. z póź. zm.)

Organizator każdej imprezy, gdzie szacunkowa liczba uczestników wynosi powyżej:

1000 osób – dla imprez na wolnym powietrzu
300 osób – dla imprez w obiektach zamkniętych
zobowiązany jest zapewnić opiekę medyczną uczestnikom imprezy zgodnie z zaleceniami Rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod
względem medycznym imprezy masowej (wydarzenie w przestrzeni otwartej):
Uczestnicy od 1000 do 5000 osób:
– 1 Zespół Ratownictwa Medycznego typu P (karetka bez lekarza),
– 1 Patrol Ratowniczy.
Uczestnicy od 5001 do 10 000 osób:
– 1 Zespół Ratownictwa Medycznego typu S (karetka z lekarzem),
– 1 Zespół Ratownictwa Medycznego typu P (karetka bez lekarza),
– 2 Patrole Ratownicze.

Uczestnicy od 10 001 do 15 000 osób:- 1 Zespół Ratownictwa Medycznego typu S (karetka z lekarzem),
– 1 Zespół Ratownictwa Medycznego typu P (karetka bez lekarza),
– 1 Punkt Pomocy Medycznej
– 2 Patrole Ratownicze
– 1 Koordynator Medyczny Imprezy.
Uczestnicy od 15 001 do 25 000 osób:
– 1 Zespół Ratownictwa Medycznego typu S (karetka z lekarzem),
– 1 Zespół Ratownictwa Medycznego typu P (karetka bez lekarza),
– 1 Punkt Pomocy Medycznej
– 3 Patrole Ratownicze,
– 1 Koordynator Medyczny Imprezy