szkolenia

Kwalifikowana Pierwsza Pomoc

Cel kształcenia

Celem kształcenia jest przygotowanie ratowników jednostek współpracujących z system Państwowego Ratownictwa Medycznego do realizacji zadań z zakresu ratownictwa oraz udzielanie pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w miejscu zdarzenia, do czasu przybycia na miejsce Zespołu Ratownictwa Medycznego i wdrożenia medycznych czynności ratunkowych.

W trakcie szkolenia kursanci
zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie:

Zaświadczenia są ważne przez okres 3 lat od dnia ich wydania. Do egzaminu może przystąpić osoba, która ukończyła 66 godzinny kurs w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy lub posiada zaświadczenie, którego termin ważności upływanie nie później niż na 3 miesiące od dnia egzaminu.