PIERWSZA POMOC

Pierwsza pomoc – RKO AED

Szkolenie przeznaczone dla osób o ograniczonym przygotowaniu medycznym lub bez takiego przygotowania, które muszą nauczyć się udzielać pierwszej pomocy i reagować w sytuacji zadławienia lub nagłego zatrzymania akcji serca w ciągu pierwszych minut przed przyjazdem ratowników lub pracowników służby zdrowia, którzy przejmą opiekę nad poszkodowanym. Uczestnicy zdobywają umiejętności związane z tamowaniem krwotoku, udzielaniem pierwszej pomocy w przypadku skręceń, złamań, wstrząsu i innych. Kurs ten obejmuje również naukę RKO u osób dorosłych oraz korzystania z automatycznego
defibrylatora zewnętrznego.

Cechy i korzyści

Treść i moduły

RKO Rodzina i Przyjaciele

Kurs ten pozwala zdobyć podstawowe umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy, czyli
wykonywania RKO Hands-Only u osób dorosłych obejmującej tylko uciśnięcia klatki piersiowej,
wykonywania RKO u dzieci łączącej uciśnięcia klatki piersiowej z oddechami ratunkowymi, korzystania z
defibrylatora AED u dorosłych i dzieci, wykonywania RKO u niemowląt, a także postępowania w przypadku
zadławienia u dorosłych, dzieci i niemowląt. Ten kurs może być prowadzony zarówno przez instruktora AHA,
jak i osobę przeszkoloną w zakresie jego tematyki, zgodnie z podręcznikiem dla osoby prowadzącej kurs i
filmem umożliwiającym zdobycie umiejętności praktycznych. Część praktyczna, skupiona głównie wokół
umiejętności prowadzenia RKO, bazuje na ćwiczeniach wykonywanych podczas oglądania filmu. Skuteczność
tej metody została potwierdzona naukowo.
• RKO techniką Hands-Only
• RKO u dzieci i niemowląt (z wdechami)
• Stosowanie automatycznego defibrylatora zewnętrznego u osób dorosłych i dzieci
• Pomoc w zadławieniu u osób dorosłych, dzieci i niemowląt