PSI-MED-KIT
Na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku ( Dz. U. 106, poz.680), regulującej zasady zapewniania bezpieczeństwa podczas imprez, proponujemy zabezpieczenia medyczne w postaci:

  • stacjonarnego punktu pomocy medycznej
  • ambulansu ratunkowego z obsadą
  • pieszych zespołów ratowniczych.

Głównym zadaniem zespołu zabezpieczającego jest natychmiastowa interwencja w miejscu nagłego, nieprzewidzianego zdarzenia. Zespół ten ma obowiązek wezwać posiłki z zewnątrz, którym przekaże ewentualnego poszkodowanego, gdy jest to konieczne. Obsada zabezpieczająca imprezę pozostaje w miejscu do momentu zwolnienia przez organizatora.
Współpracowaliśmy przy zabezpieczeniu medycznym takich imprez jak:

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Korczak”
„INDUSTRIADA” Święto Szlaku Zabytków Techniki—11.06.2011 Katowice
„INDUSTRIADA” Święto Szlaku Zabytków Techniki—30.06.2012 Katowice
Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe „Green”:
„Smith’s Street Art Festiwal 14-15.06.08 Katowice-Sosnowiec”
„Never Winter Jam 2009 – 14 marca 2009 Wrocław”
„Coziefornia Competition 09 – 9-10 maja 2009 Poznań”
„Never Winter Jam 2010 – 20 marca 2010 Wrocław”
„Never Winter Jam 2011 – 26 marca 2011 Wrocław”
Klub muzyczny „Cogitatur”
„MAJ MUSIC FESTIVAL 7-8-9 maja 2009 Katowice-Muchowiec”
„Międzynarodowy Festiwal Muzyki Folkowej sierpień 2009 Pszczyna”
Ośrodek Hipoterapeutyczny „PADOK”
„Towarzyskie Zawody Skokowe” i „Wojewódzkie Zawody Jeździeckie Osób
Niepełnosprawnych – 6 czerwca 2009 Katowice-Janów”
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Katowicach
(zabezpieczenie rozgrywek w roku szkolnym 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012)
Śląska Amatorska Liga Hokeja na lodzie
(zabezpieczenie rozgrywek w sezonie 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012)
Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
(zabezpieczenie egzaminów wstępnych 29-30 czerwca i 1 lipca 2009)

Istnieje możliwość negocjacji cen oraz dostosowanie wielkości zabezpieczenia medycznego wg zapotrzebowania ze strony klienta. Zabezpieczenie medyczne (użyte siły i środki) dostosowujemy do wielkości imprezy.

Zabezpieczamy również małe imprezy kulturalno-sportowe. W przypadku nawiązania stałej współpracy z naszą firmą stawki będą ustalane indywidualnie.