Mapa niedostępna

Data/Czas
Bezterminowe

Kategorie


Seminaria dla ratowników medycznych

Tematyka Seminarium w ramach doskonalenia zawodowego
(liczba punktów)


Podstawowe zabiegi resuscytacyjne wykonywane przez personel medyczny
(8 pkt. edukacyjnych)

Cena: 50zł/os.

Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych
(8 pkt. edukacyjnych)

Cena: 50zł/os.

Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u noworodków, niemowląt i dzieci
(8 pkt. edukacyjnych)

Cena: 50zł/os.

Zaawansowane zaopatrzenie dróg oddechowych w ratownictwie
(8 pkt. edukacyjnych)
Cena: 50zł/os.
 

Trening radzenia sobie z emocjami
trudne emocje w pracy ratownika ich źródła i sposoby radzenia sobie
(8 pkt. edukacyjnych)

Cena: 80zł/os.

Czynniki stresowe w pracy ratownika medycznego
skutki i możliwości przeciwdziałania powstawania zespołu stresu pourazowego (PTSD)
(8 pkt. edukacyjnych)

Cena: 80zł/os.

Toksykologia i Elementy Farmakologii w Ratownictwie Medycznym
(8 pkt. edukacyjnych)

Cena: 50zł/os.

Postępowanie w zdarzeniach z dużą ilością poszkodowanych.
Organizacja i zarządzanie zdarzeniem.
(8 pkt. edukacyjnych)

Cena: 50zł/os.

Postępowanie ratownicze z pacjentem kardiologicznym.
Wykonanie i interpretacja EKG oraz przygotowanie pacjenta do transportu.
(8 pkt. edukacyjnych)

Cena: 50zł/os.


Postępowanie przedszpitalne z pacjentem poparzonym.
Charakterystyka oparzeń oraz postępowanie ratunkowe z wykorzystaniem opatrunków hydrożelowych.
(4 pkt. edukacyjne)

Cena: 40zł/os.

Postępowanie przedszpitalne z pacjentem z silnym krwotokiem zewnętrznym.
Charakterystyka krwotoków oraz postępowanie ratunkowe z wykorzystaniem opatrunków hemostatycznych
(4 pkt. edukacyjne)

Cena: 40zł/os.

Zabezpieczenie pacjenta urazowego w warunkach przedszpitalnych.
Postępowanie ratunkowe z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu ratowniczego.
(8 pkt. edukacyjnych)

Cena: 50zł/os.

___________________________________________________________________________  

 Cele kursu

Seminaria w ramach doskonalenia zawodowego ratowników medycznych mają na celu pogłębienie i aktualizację wiedzy oraz umiejętności z zakresu medycyny ratunkowej i postępowania z pacjentem w warunkach przedszpitalnych. Seminaria poruszają tematykę związaną z pracą wykonywaną przez ratowników medycznych w oparciu o aktualnie obowiązujące wytyczne i standardy postępowania.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 8 września 2006r o Państwowym Ratownictwie Medycznym (D. U. nr 191 poz. 1410 z dnia 20 października 2006 r.),
Program seminarium w ramach doskonalenia zawodowego ratowników medycznych zatwierdzony przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie ratownictwa medycznego wraz z przyznaną ilością punktów edukacyjnych,
Regulamin kursu przygotowany i opracowany przez Biuro Kadr Medycznych.

Adresaci

· Ratownicy medyczni
· Dyspozytorzy medyczni

Wymogi dla uczestników kursu

· Posiada tytuł zawodowy ratownika medycznego (studium lub licencjat) deklaracja uczestnika.
· Posiada aktualną (w obowiązującym okresie rozliczeniowym) książeczkę doskonalenia zawodowego ratownika medycznego podbitą na pierwszej stronie przez jednostkę świadczącą usługi w ramach Państwowego Ratownictwa Medycznego
lista podmiotów wydających książeczki doskonalenia zawodowego
http://www.cmkp.edu.pl/ratownictwo/dyspozytorzy_podmioty.html


Certyfikacja

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych po zakończeniu seminarium kursant otrzymuje wpis do książeczki doskonalenia zawodowego o odbyciu seminarium w ramach doskonalenia zawodowego oraz otrzymuje punkty edukacyjne (ilość punktów jest przyznawana przez konsultanta wojewódzkiego podczs rejestracji seminarium)