Mapa niedostępna

Data/Czas
Bezterminowe

Kategorie


Pierwsza pomoc „Rodzina i Przyjaciele”
(2 godziny zegarowe)
Cena: 300zł

2 godzinne szkolenie „rodzina iprzyjaciele” z zakresu podstawowych zabiegów ratujących życie. Szkolenie to przeprowadzamy w miejscu wskazanym przez klienta, np. w jego mieszkaniu. W szkoleniu może wziąć udział 5-6 osobowa grupa (cena za szkolenie). Instruktor przyjeżdża na umówioną godzinę do Państwa i zostaje przeprowadzony kurs, który jest skoncentrowany na ćwiczeniach praktycznych bez wykładów.