Mapa niedostępna

Data/Czas
Bezterminowe

Kategorie


AHA - Authorized Training Center-small


Kurs w zakresie zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u dzieci
dla pracowników służby zdrowia

(Pediatric Advanced Life Support)

Cena: 600zł/os.

Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dzieci
Pediatric Advanced Life Support (PALS) 

Organizowany przez American Heart Association kurs PALS doskonali umiejetności personelu medycznego w zakresie zabiegów resuscytacyjnych u dzieci z nagłym zatrzymaniem krążenia lub
w stanie poprzedzającym zatrzymanie krążenia. Celem kursu PALS jest poprawa jakości opieki nad dziećmi ciężko chorymi lub z poważnymi obrażeniami, zapewniająca lepsze wyniki leczenia.
Na kursie wykorzystuje się serię symulowanych przypadków nagłych u dzieci w celu przekazania wiedzy oraz podkreślenia istotnych kwestii w zakresie systematycznej oceny pediatrycznej, podstawowych zabiegów resuscytacyjnych, algorytmów PALS, skutecznej resuscytacji i dynamiki pracy zespołu.
Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje podręcznik w języku angielskim wraz ze skróconym poradnikiem, który w nagłej sytuacji pozwala na szybkie przypomnienie najważniejszych informacji.

Kurs PALS obejmuje następujące zagadnienia:

  • RKO dzieci z zastosowaniem AED wykonywaną przez 1 i 2 ratowników
  • RKO niemowląt wykonywaną przez 1 i 2 ratowników
  • Postępowanie w zaburzeniach oddychania
  • Zaburzenia rytmu serca i elektroterapię
  • Dostęp naczyniowy
  • Koncepcję resuscytacji zespołowej
  • Dyskusję i symulację przypadków zatrzymania krążenia, oddechu oraz wstrząsu
  • Systematyczną ocenę pediatryczną

Kurs PALS jest przeznaczony dla personelu medycznego odpowiedzialnego za reagowanie w nagłych przypadkach u niemowląt i dzieci.
Personel ten obejmuje osoby wchodzące w skład zespołów ratownictwa medycznego, jak również personel oddziałów ratunkowych i intensywnej terapii, taki jak lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, oraz inne osoby potrzebujące certyfikatu ukończenia kursu PALS z przyczyn zawodowych lub innych. 

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują oficjalny certyfikat American Heart Association ważny przez 2 lata i honorowany w kilkudziesięciu krajach na całym Świecie.