Mapa niedostępna

Data/Czas
Bezterminowe

Kategorie


AHA - Authorized Training Center-small

Podstawowe Zabiegi ratujące życie z użyciem AED i Pierwsza pomoc – szkolenie certyfikowane AHA (4,5 godzin* lub 8 godzin**)
(Heart Saver Firs Aid CPR AED)

Cena: 130zł/os.*; 150 zł **

 

 

Kurs „Heartsaver First Aid CPR AED” to szkolenie z zakresu podstawowych czynności resuscytacyjnych oraz pierwszej pomocy. Szkolenie prowadzone jest przez instruktorów American Heart Association z wykorzystaniem nowatorskich metod oraz filmów instruktażowych. Uczestnicy kursu uczą się szybkiego rozpoznawania nagłych stanów zagrożenia życia, wykonywania wysokiej jakości uciśnięć klatki piersiowej oraz prawidłowej wentylacji, a także korzystania z defibrylatora automatycznego AED. Trening umiejętności odbywa się z wykorzystaniem nowoczesnej, opracowanej przez AHA, sprawdzonej metody ćwiczeń praktycznych podczas prezentacji wideo („PRACTICE WHILE WATCHING”). Metoda ta pozwala uczestnikom na praktyczne wykonywanie prezentowanych na filmie technik, zaś instruktorom zapewnia możliwość obserwacji kursantów, oraz – w razie potrzeby – przekazywanie indywidualnych sugestii. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje doskonały podręcznik w języku polskim wraz ze skróconym poradnikiem,
który w nagłej sytuacji pozwala na szybkie przypomnienie najważniejszych informacji.

Kurs obejmuje następujące zagadnienia:

– Najważniejsze zmiany w podstawowych czynnościach resuscytacyjnych, odzwierciedlające Wytyczne 2010 American Heart Association Resuscytacji Krążeniowo – Oddechowej
oraz Doraźnego Postępowania w Zaburzeniach Krążenia

– Najważniejsze zasady wysokiej jakości RKO

– Opracowany przez AHA łańcuch przeżycia

– RKO z użyciem AED wykonywaną u osób dorosłych, dzieci i niemowląt przez 1 ratownika

– Różnice w technikach ratowniczych w przypadku osób dorosłych, dzieci i niemowląt

– Wykonywanie oddechów ratowniczych u osób dorosłych, dzieci i niemowląt

– Pomoc w zadławieniu u osób dorosłych, dzieci i niemowląt

– RKO w sytuacjach szczególnych (podtopienia, zatrucia, ciąża, po urazie)

  • Elementy wywiadu ratowniczego
  • Postępowanie w przypadku podejrzenia ataku serca
  • Postępowanie w przypadku podejrzenia udaru mózgu
  • Postępowanie w przypadku wystąpienia drgawek
  • Postępowanie w zdekompensowanej cukrzycy (śpiączki cukrzycowe)
  • Podstawowe postępowanie w obrażeniach ciała

Czas trwania szkolenia : 5 lub 8 godzin.

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują oficjalny certyfikat American Heart Association ważny przez 2 lata i honorowany w kilkudziesięciu krajach na całym Świecie.