Mapa niedostępna

Data/Czas
Bezterminowe

Kategorie


AHA - Authorized Training Center-small


Kurs w zakresie podstawowych zabiegów resuscytacyjnych
dla pracowników służby zdrowia
(Basic Life Support CPR AED Healthcare Provider)

Cena: 200zł/os.

 

Basic Life Support for Healthcare Provider

Kurs „Basic Life Support for Healthcare Provider” to szkolenie z zakresu podstawowych czynności resuscytacyjnych dla osób związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Szkolenie prowadzone jest przez instruktorów American Heart Association z wykorzystaniem filmów instruktażowych. Uczestnicy kursu uczą się szybkiego rozpoznawania nagłych stanów zagrożenia życia, wykonywania wysokiej jakości uciśnięć klatki piersiowej oraz prawidłowej wentylacji, a także korzystania z defibrylatora automatycznego (AED). Trening umiejętności odbywa się z wykorzystaniem nowoczesnej, opracowanej przez American Heart Association, sprawdzonej metody ćwiczeń praktycznych podczas prezentacji wideo („PRACTICE WHILE WATCHING”). Metoda ta pozwala uczestnikom na praktyczne wykonywanie prezentowanych na filmie technik, zaś instruktorom zapewnia możliwość obserwacji kursantów, oraz – w razie potrzeby – przekazywanie indywidualnych sugestii. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje podręcznik w języku polskim wraz ze skróconym poradnikiem, który w nagłej sytuacji pozwala na szybkie przypomnienie najważniejszych informacji.

Kurs obejmuje następujące zagadnienia:

– Najważniejsze zmiany w podstawowych czynnościach resuscytacyjnych, odzwierciedlające Wytyczne 2010 American Heart Association Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej oraz Doraźnego Postępowania w Zaburzeniach Krążenia

– Najważniejsze zasady wysokiej jakości resuscytacji krążeniowo oddechowej (RKO)

– Opracowany przez American Heart Association łańcuch przeżycia

– RKO z użyciem AED wykonywaną u osób dorosłych, dzieci i niemowląt przez 1 ratownika

– RKO z użyciem AED wykonywaną u osób dorosłych, dzieci i niemowląt przez 2 ratowników

– Różnice w technikach ratowniczych w przypadku osób dorosłych, dzieci i niemowląt

– Technikę wentylacji z użyciem worka samorozprężalnego z maską u osób dorosłych,
dzieci i niemowląt

– Wykonywanie oddechów ratowniczych u osób dorosłych, dzieci i niemowląt

– Pomoc w zadławieniu u osób dorosłych, dzieci i niemowląt

– RKO z zastosowaniem zaawansowanego zabezpieczenia dróg oddechowych 

Czas trwania szkolenia:  5 godzin.

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują oficjalny certyfikat American Heart Association ważny przez 2 lata i honorowany w kilkudziesięciu krajach na całym Świecie.