Mapa niedostępna

Data/Czas
Bezterminowe

Kategorie


AHA - Authorized Training Center-smallKurs w zakresie zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych dla pracowników służby zdrowia

(Advanced Cardiovascular Life Support)

Cena: 600zł/os.

Opracowany przez American Heart Association kurs Zaawansowane czynności resuscytacyjne (ACLS) bazuje na umiejętnościach z zakresu podstawowych czynności resuscytacyjnych (BLS),
z podkreśleniem znaczenia nieprzerwanej RKO wysokiej jakości. Kurs ma charakter stacjonarny
i jest prowadzony przez instruktora. Na zajęciach kładzie się nacisk na wagę dynamiki pracy zespołu, komunikacji wewnątrzzespołowej oraz systemów opieki i wczesnej opieki poresuscytacyjnej. Kurs ACLS obejmuje również zagadnienia dotyczące zabezpieczenia dróg oddechowych i farmakologii.

W trakcie kursu ACLS uczestnicy zdobywają umiejętności podczas sesji przeprowadzonych w dużych grupach, a następnie doskonalą je i sprawdzają ich opanowanie, pracując na specjalnych stanowiskach szkoleniowych z wykorzystaniem scenariuszy przypadków. Aby pomyślnie ukończyć kurs, należy wykazać się umiejętnościami na wszystkich stanowiskach szkoleniowych i zdać test umiejętności z zakresu RKO i AED oraz wentylacji z zastosowaniem worka samorozprężalnego
z maską, test Megacode i egzamin pisemny. Po pomyślnym ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują ważny przez dwa lata certyfikat ukończenia kursu Zaawansowane czynności resuscytacyjne (ACLS).
Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje podręcznik w języku polskim wraz ze skróconym poradnikiem, który w nagłej sytuacji pozwala na szybkie przypomnienie najważniejszych informacji.
 

Kurs obejmuje następujące zagadnienia: 

 • Najważniejsze zmiany w zaawansowanych czynnościach resuscytacyjnych, odzwierciedlające Wytyczne 2010 AHA Resuscytacji Krążeniowo – Oddechowej oraz Doraźnego Postępowania
  w Zaburzeniach Krążenia
 • Umiejętności z zakresu podstawowych czynności resuscytacyjnych, w tym skuteczne uciśnięcia klatki piersiowej, korzystanie z worka samorozprężalnego z maską i obsługa AED
 • Rozpoznawanie i wczesne leczenie zatrzymania oddechu i nagłego zatrzymania krążenia
 • Rozpoznawanie i wczesne leczenie rytmów towarzyszących nagłemu zatrzymania krążenia
  lub do niego prowadzących
 • Zabezpieczenie dróg oddechowych
 • Powiązane tematy z zakresu farmakologii
 • Postępowanie w przypadku ostrych zespołów wieńcowych (OZW) i udaru
 • Efektywna komunikacja wewnątrz zespołu resuscytacyjnego, zarówno w roli lidera, jak i członka

Kurs ACLS jest przeznaczony dla posługującego się językiem polskim personelu medycznego, który kieruje leczeniem nagłego zatrzymania krążenia i innych nagłych przypadków związanych z układem krążenia, lub w nim uczestniczy.
Do grupy tej należy personel ratownictwa medycznego i oddziałów intensywnej terapii.

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują oficjalny certyfikat American Heart Association ważny przez 2 lata i honorowany w kilkudziesięciu krajach na całym Świecie.